– Số tài khoản : 190 248 450 74 086
– Ngân hàng : Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi Nhánh Hà Tây                           ( Techcombank )
– Chủ tài khoản : Phạm Văn Cương


– Số tài khoản : 0691 00031 7761
– Ngân hàng : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi Nhánh Hà Tây                        ( Vietcombank )
– Chủ tài khoản : Phạm Văn Cương


– Số tài khoản : 2200 20534 1190
– Ngân hàng : Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Việt Nam – Chi Nhánh Hà Tây                                  ( Agribank )
– Chủ tài khoản : Phạm Văn Cương


– Số tài khoản : 711 AB 8142484
– Ngân hàng : Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây                            ( Viettinbank )
– Chủ tài khoản : Phạm Văn Cương


– Số tài khoản : 0200 362 42745
– Ngân hàng : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hà Tây                                 ( Sacombank )
– Chủ tài khoản : Phạm Văn Cương


– Số tài khoản : 4501 000 625 0645
– Ngân hàng : Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây                                             ( Bidv )
– Chủ tài khoản : Phạm Văn Cương